Bron: weerslag.nl


De contributie die u per seizoen aan onze vereniging betaalt bestaat uit twee delen nl.:
 
• Contributie
   • Verenigingscontributie
   • Bondscontributie van de KNVB
   • Spelerspas ( eens per 5 jaar ) beginnend bij O13
   • Diverse activiteiten voor de jeugd

• Wasgeld
   • Dit dient ter compensatie voor de wasouder. Deze wordt aan het einde van het seizoen door de penningmeester afgedragen.
   • Voor de senioren wordt dit per team geregeld.

De betaling van de contributie gebeurt door middel van automatische afschrijving en wordt in oktober geïnd. Bij inschrijvingen gedurende het seizoen wordt dit in juni gedaan. Peildatum is 31 december van enig jaar.
 
Seizoen 2018-2019 Geboren in Contributie Wasgeld Totaal
Senioren voor 2000 € 187,00  n.v.t. € 187,00
O19 2000 / 2001 € 115,00 € 10,00 € 125,00
O17 2002 / 2003 € 115,00 € 10,00 € 125,00
O15 2004 / 2005 € 115,00 € 10,00 € 125,00
O13 2006 / 2007 € 100,00 € 10,00 € 110,00
O11 2008 / 2009 € 100,00 € 5,00 € 105,00
O9 2010 / 2011 € 100,00 € 5,00 € 105,00
O7 2012 / 2013 € 50,00 n.v.t. € 50,00
Alleen trainen O19 2000 - 2005 € 57,50 n.v.t. € 57,50
Alleen trainen O13 2006 - 2011 € 50,00 n.v.t. € 50,00
 
Beëindiging van het lidmaatschap kan zowel mondeling als schriftelijk bij het secretariaat. Bij tussentijdse opzeggingen is men contributie verschuldigd tot aan het eind van het seizoen. Niet spelende vrijwilligers zijn vrijgesteld van contributie.

Indien een speler langere tijd niet kan spelen kan de penningmeester beslissen tot vrijwaring of restitutie van de contributie.
De penningmeester zal in overleg met het bestuur/commissie over ieder geval apart een beslissing nemen.


100 jaar SVK
tolk