Bron: weerslag.nl


In menige wei werd in Kilder al een onderling partijtje voetbal gespeeld waarin de toenmalige Kilderse jeugd te vinden was. Op 29 mei 1920 besloten Jo Claus, Chris Heitink en Jan Lucassen een voetbalvereniging op te richten namelijk; Kilder. De thuisbasis van de toenmalige vereniging was de wei van Borkus aan het verlengde van de rinkomsweg bij het Wehlsebos. Na wat strubbelingen rond de middenjaren ’20 werd er in 1929 een nieuwe start gemaakt met het voetbal in Kilder. De bestuursleden Frans Hollander, Chris Heitink en H. Pastoors bliezen het voetbal in Kilder nieuw leven in en onder de naam V.V.V.  (voetbal vereniging volharding) nam Kilder in die tijd deel aan de competitie met als thuisbasis het terrein van Albertus (Bartje) Bouman.
 
In het seizoen 1930/1931 werd het eerste kampioenschap in Kilder gevierd na een beslissingswedstrijd tussen V.V.V. uit Kilder en U.D. uit Keijenborg op het terrein van Wilhelmina uit Doesburg.
 
Op 18 juli 1933 valt het doek voor V.V.V. uit Kilder. Wegens het niet meer kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen wordt de vereniging geroyeerd.
 
Al tijdens de oorlog 1940 -1945 werd er geprobeerd de Kilderse voetbalclub, die in 1933 ter ziele ging, nieuw leven in te blazen. Bij de oprichting waren betrokken: Gert Borkus, Albert Brussen, Willem Hollander, Gradus Koster en Frans Rutjes. Het eerste veld was de wei van Gert Borkus. Besloten werd om onder de naam "St. Jan"in de kleuren blauw-wit te gaan spelen. Er werd een reglement opgesteld dat in de ledenvergadering van 7 juli 1945 werd aangenomen. Naam van de toenmalige voetbalvereniging: R.K. Voetbalvereeniging "St. Jan" te Kilder.
 
Op 1 april 1944, 1ste Paasdag, werd Kilder bevrijd. Toen kon er serieus gewerkt worden om voor de club een terrein en een clubhuis te vinden. Men had het oog laten vallen op een wei van Dorus Wassink aan de tegenwoordige Zeddamseweg. Door de weeks graasden er koeien op het veld die voor de nodige "flatsen" zorgden. Behalve het trekken van de kalklijnen had de terreinverzorger ook de niet zo frisse taak om de uitwerpselen van de koeien te verwijderen. Een kalkwagen was niet beschikbaar, zodat de lijnen handmatig moesten worden aangebracht.
 
Volgens de overlevering schonk oprichter Gert Borkus de nieuwe blauwe shirts met koordjes. Het was vlak na de oorlog moeilijk om aan textiel te komen en hij schijnt de shirts in ruil met boter te hebben bemachtigd.De naam "St. Jan" zou op die shirts geborduurd zijn door Bep van Gendt, die huishoudster was bij pastoor Van Weerdenburg.
 
 Kilder1 1946
Kilder 1 in 1946. Op de shirts het embleem St. Jan.
 
Staand v.i.n.r: Herman Buiting, Berend van de Boom, Anton Balduk, Teun van Dillen, Harrie Lucassen, Jan Keuben, Willie Overgoor, Gradus Buiting, Gert Vos en Theet Balduk.
Zittend v.l.n.r.: Anton Rutjes, Fons Balduk en Theet Ragas.
 
Al in het tweede seizoen kon Kilder de eerste kampioen begroeten, maar men had een lange weg te gaan. Kilder 2 en Concordia 2 beëindigden de competitie met een gelijk aantal punten, zodat er een beslissingswedstrijd gespeeld moest worden. Op het veld van Doetinchem in de Kruisberg werd voor veel toeschouwers een heroïsche strijd gestreden. Vlak voor tijd was de stand nog 2-1 in het voordeel van Concordia, maar nog voor het eindsignaal wist Kilder de gelijkmaker te scoren. In de verlenging maakte Teun van Dillen, bijgenaamd "de Pantser", de winnende treffer.
 
In het seizoen 1948-1949 werd Kilder 1 kampioen. In de thuiswedstrijd tegen Zelhem had men aan een 1-1 gelijkspel voldoende om concurrent Keijenborgse Boys 1 een punt voor te blijven.
 
 
 
 
Kilder1 20 februari 1949
20 Februari 1949 Kilder 1 kampioen.
 
Staand v.l.n.r.: scheidsrechter, Willie Overgoor, Jaap Wiggers, Jan Keuben, Anton Rutjes, Hendrik van de Boom, Piet Welling en trainer.
Knielend v.l.n.r.: Gert Vos, Harrie Lucassen, Theet Balduk, Hendrik van de Boom en Gradus Buiting.
 
Het spelen in de 1ste klasse was maar van korte duur, want na 1 seizoen volgde de degradatie. In 1952 vierde Kilder het 30-jarig bestaan, eigenlijk 2 jaar te laat, want de oprichting was 29 mei 1920.
 
In 1953 werd Kilder 2 kampioen. In 2 promotiewedstrijden tegen Dinxperlo 3 werd 1 maal gelijk gespeeld en 1 maal verloren, zodat er geen promotie volgde. Ook de junioren lieten van zich horen. In een beslissingswedstrijd won Kilder A met 4-1 van Viod B, zodat men zich kampioen mocht noemen. Kilder 1 was bezig om zich terug te vechten naar de eerste klasse. Zij eindigden op een goede 2de plaats met 5 punten achterstand op Concordia 1. Ook in 1954 lukte het weer niet. Nu was de achterstand op Concordia 1 slechts 3 punten. In seizoen 1954-1955 werd op de jaarvergadering van 2 augustus 1954 door 17 leden een motie van wantrouwen tegen het bestuur ingediend. Met uitzondering van Theo Melgers besloot het bestuur en bloc af te treden en zich herkiesbaar te stellen. Na een felle dicussie werden Bart Krüs, Willem Meijer, Theet Balduk, Gradus Koster, Hein Tiemessen, Chris Derksen en Jo Berendsen herkozen, terwijl Gradus Fielt als nieuw bestuurslid werd gekozen.
 
Op het veld eindigde Kilder 1 op slechts 1 punt achter kampioen V.V.L. 1. In 1957, op 14 juli, stond Kilder 1 in Steenderen tegen Pacelli 1 in de finale van de G.V.B.-beker. Na een spannende strijd werd voor veel toeschouwers eervol met 1-0 verloren. Met name Huub Overgoor keepte toen de wedstrijd van zijn leven. Kilder 2 moest als kampioen van de 3de klasse U promotiewedstrijden spelen.
 
In 1961 werd de vereniging Koninklijk Goedgekeurd. Dit was een eis van de Bond. Een andere eis van de Bond was dat er een kleedgelegenheid op het veld moest komen. De toenmalige secretaris, Anton Steverink, heeft veel werk verzet om passende statuten te maken. Penningmeester Willem Meijer heeft in die tijd enkele slapeloze nachten gehad.
 
De gemeente Bergh had in 1962 besloten om in alle kernen gemeentelijke sportvelden aan te leggen. Voor dit initiatief had de Voetbalbond grote waardering. In Kilder kon zo de bouw van een kleedlokaal op het terrein bij Wassink op een laag pitje gezet worden. Met hulp van enige bestuursleden slaagde de gemeente erin om in Kilder de benodigde grond aan te kopen. Op de gemeentelijke begroting werd hiervoor f 50.000 uitgetrokken, waarvoor de Heidemaatschappij een veld moest aanleggen. Nog in 1962 werd met de aanleg begonnen van het terrein aan de Schoolstraat. De enige inbreng die wij hadden was dat in overleg met een uitvoerder van de Heidemij het veld niet precies in het middenzou komen. Aan de kant van Meijnen kwam zodoende een wat bredere strook te liggen, die voor latere trainingen gebruikt zou kunnen worden. De gemeente was aanvankelijk tegenstander van trainen op een speelveld, en dus werd er bij Overgoor naast de zaal een oefendoel en verlichting aangebracht.
 
Met ingang van 1 februari 1964 moesten alle spelers die in de jeugdcompetitie uitkwamen een spelerspas hebben compleet met foto. Deze maatregel werd door de Bond genomen, omdat er nog al eens gesjoemeld werd met de leeftijden. Seizoen 1963-1964 werd het laatste wedstrijdseizoen op het veld bij Wassink.
 
Zondag 6 september 1964 was een historische dag voor de Kilderse Gemeenschap. Op die datum werd het nieuwe Gemeentelijk Sportpark aan de Schoolstraat in gebruik genomen… In zaal Overgoor vond om 12.00 uur de begroeting van de vele genodigden plaats. Burgemeester H. de Leeuw sprak een welkomstwoord. Hij complimenteerde de sportvereniging die gebruik gaat maken van het nieuwe terrein. Het sportterrein in Kilder is het derde terrein in een reeks van zeven gemeentelijke sportvelden welke men in de tijd van 5 jaar hoopt aan te leggen. In 1961 waren de velden te 's-Heerenberg en Beek in gebruik genomen. Ballen werden aangeboden door H. Elshof namens de Supportersvereniging en door de voorzitter van St. Joris. De familie Claus uit Doetinchem bood een beker met inscriptie aan. Deze geste werd zeer gewaardeerd, omdat de in 1960 overleden heer J. Claus in 1920 één der oprichters van de Kilderse voetbalclub was. De wedstrijd Kilder 1 -St. Joris 1 eindigde in een 2-0 overwinning voor de gasten. Het kleedlokaal was een eenvoudig houten gebouwtje met een kleine entree, twee kleedlokalen, een scheidsrechterslokaal dat aan de achterzijde was gesitueerd en een w.c. Een materiaalberging was er niet. In elk kleedlokàal was 1 douche aanwezig waar echter alleen maar koud water uitkwam, plus een hoog gemetselde voetwasbak met 3 kranen. Verwarming was er niet en de zitbanken en de kledinghaken moesten in eigen beheer worden aangebracht. Bij heel slecht weer bleef het lokaal open om de weinige toeschouwers de gelegenheid te geven, staande op de zitbanken, de wedstrijd droog te kunnen volgen. Ook een klein keukentje ontbrak, zodat de familie Overgoor vanuit hun zaak de thee moest aanvoeren. Toch was het een hele verbetering om een kleedlokaal op het terrein te hebben, zodat het niet langer nodig was om in optocht van Overgoor naar het veld van Wassink te lopen.
 
Op 19 september 1965 werd met het bijwonen van een H. Mis, het deelnemen aan een gezamenlijk ontbijt en een ledenvergadering het 45-jarig bestaan herdacht.
 
In seizoen 1966-1967 degradeerde Kilder 1 uit de 2de klasse C, maar al in het volgende seizoen kon men, door het kampioenschap in de 3de klasse te behalen, het verloren gegane terrein herwinnen.
 
In seizoen 1969-1970 speelde Kilder voor het eerst met 5 senioren-teams. Het bestuur schreef op 12 september 1969 een brief aan het kerkbestuur met het verzoek om medewerking voor het verkrijgen van grond voor de aanleg van een 2de veld en een oefenhoek. De gemeente Bergh stuurde een tekening van een stenen kleedlokaal ter vervanging van het eenvoudige houten gebouwtje.
 
Op 12 juli 1970 vierde de vereniging haar 50-jarig bestaan. Begonnen werd die dag met een H. Mis om 8.00 uur, waarna een ontbijt volgde in Zaal Overgoor, waarbij ruim 100 leden aanzaten. Van 11.30 tot 13.30 uur was er een druk bezochte receptie in Zaal Teunissen. Pastoor J. de Lange zegde 100% medewerking toe namens het kerkbestuur bij het verkrijgen van het broodnodige 2de veld. Tijdens de balavond in Zaal Teunissen werd een aantal leden gehuldigd voor hun verdienste voor de vereniging. Voorzitter Chris Derksen speldde als eerste Gradus Koster de gouden speld van lid van verdienste op. Hij was ruim 27 jaar in diverse functies als bestuurslid werkzaam. Ook was hij vanaf de oprichting na de oorlog als consul actief. De tweede gouden speld van erelid viel ten deel aan Alwies Overgoor, die de traditie van zijn vader voortzettend, de vereniging op allerlei wijzen had gesteund, en nog steunt. Vervolgens kreeg Gradus Fielt de zilveren speld van lid van verdienste voor zijn 25-jarig bestuurslidmaatschap, terwijl Theo Fielt dezelfde onderscheiding uitreikte aan voorzitter Chris Derksen, die ook ruim 25 jaar lid was van het bestuur.
 
Op 1 september 1971 vond een vergadering plaats van het bestuur met de heren G. Thijs en E. Boogers van het Werkvoorzieningschap De Oude IJsselstreek. Zij presenteerden een plan voor uitbreiding met 2 velden, een oefen hoek en een parkeerterrein. Kilder moest zelf een tekening en begroting indienen voor een nieuwe stenen accommodatie. Het terrein aan de Schoolstraat werd door het bespelen van 12 teams te zwaar belast.
 
Gerard Krüs maakte voor Kilder een tekening van een nieuw te bouwen clubgebouw, omdat het ontwerp van de gemeente voor ons niet aanvaardbaar was. De gemeente zou een redelijke subsidie geven als het gebouw door vrijwilligers zou worden gerealiseerd. Een te bouwen kantine bleef buiten de subsidie. In december 1971 werd met de aanleg van de nieuwe uitweg begonnen (de weg in het verlengde van de Van Marlestraat).
 
Begin juni 1972 werd een begin gemaakt met de aanleg van het nieuwe complex. Tijdens de ledenvergadering van 13 juni deed Bernard van de Boom het voorstel om het nieuwe sportpark "De Tol" te noemen. Dit voorstel werd met grote instemming aangenomen. Gradus Koster, die als bijnaam "De Tol" had vanwege de naam van zijn woning aan de weg naar Wehl, zou hiermee geëerd worden voor zijn grote verdienste bij het verwerven van de gronden.
 
In de 2e week van augustus 1975 werden terreinen en gebouw goedgekeurd door de K.N.V.B. Afd. Gelderland. Op 24 augustus vond de officiële opening van Sportpark "De Tol" plaats gelijktijdig met het vernieuwde gymnastieklokaal. Onder grote belangstelling, in het bijzijn van de familie Koster, onthulde Chris Koster, een zoon van de te vroeg overleden G. Koster, de naam van de accommodatie. Laatstgenoemde had de voltooiing van zijn "levenswerk" niet meer mogen meemaken.
 
Nu de accommodatienood was opgelost, werd de communicatie aangepakt. In september 1975 verscheen het eerste nummer van het clubblad dat de naam "De Tolk" had gekregen.
 
In het seizoen 1976-1977 werd de veldverlichting werd uitgebreid met 3 lampen en werd er voor het eerst rond het veld reclameborden aangebracht.
 
Een barre winter in seizoen 1978-1979 verstoorde het competitieverloop zodanig dat de reserve-teams niet konden promoveren noch degraderen.
 
Om het 60-jarig bestaan te kunnen vieren, werd een jubileumcommissie ingesteld bestaande uit Gerard v.d. Boom, Walter Hartjes, Gerard Klaassen, Chris Koster, Willem Willemsen en met als coördinator Theo Fielt. Er kwam een speciale jubileumgids tot stand met historische foto's en met het programma. In mei werden op 3 zaterdagen toernooien voor de jeugd georganiseerd. Op 16 mei was de feestavond m.m.v. de Midways. In zaal Teunissen was op 18 mei de jubileumreceptie. Op 12 oktober verzorgde Toneelvereniging "Vrolijk" een revue-avond waarbij de S.V. Kilder en haar leden een dankbaar onderwerp vormden. De jubileumactiviteiten werden besloten met een onderling zaalvoetbaltoernooi op 28 december in de sporthal in 's-Heerenberg.
 
Kilder 1 was in seizoen 1980-1981 op eigen verzoek ingedeeld in klasse 2d in de hoop hier een kampioenschap te kunnen behalen, iets wat in de klase 2c maar niet wilde lukken. Ook dit maal bleef succes uit (3e plaats). Het clubgebouw werd uitgebreid met een bestuurs- annex commissiekamer. Na veel touwtrekken werd door de Raad van Bergh subsidie verleend, mits deze ruimte tevens voor andere Kilderse verenigingen ten dienste zou staan. Ook de kantine kon worden uitgebreid en er kon een extra toilet worden verwezenlijkt.
 
Seizoen 1981-1982, op 26 oktober kreeg Kilder 1 een "echte" verzorger in de persoon van Willy Wichers uit Zeddam. Hij was niet alleen drager van de waterzak maar tevens sportmasseur. Tijdens de massage bewerkte hij niet slechts de spieren maar ook spoorde hij mankementen op die "tussen de oren" zaten. Kilder 1 speelde weer in klasse 2c en eindigde met 7 punten achterstand op een 2e plaats.
 
Zonder enig overleg werd op 9 december 1982 het doel dat op het oefenveld het dichtst bij het Kelrehuus stond weggehaald door de Gemeente. Na een klacht onzerzijds werd het doel 5 dagen later herplaatst maar 30 meter van de oorspronkelijke plaats. Pas op 12 januari werd de verkeerde plaatsing hersteld. Vanwege de overlast van ballen die het Kelrehuus troffen in plaats van het doel, werd er een ballenvanger geplaatst. Kilder kreeg een eigen telefoonaansluiting zodat de buurt niet meer voor de noodzakelijke telefoontjes behoefde te worden lastig gevallen.
 
Na 9 jaar vond de herstart plaats van het damesvoetbal. Op 15 juni 1983 werd de Berghse Pupillenbond opgeheven. Er zal nu worden gespeeld in de competitie van de IJsselstreek.
 
Seizoen 1983-1984 De Tolk wordt in de toekomst gedrukt door Wedeo. Er wordt een nieuwe lichtinstallatie in gebruik genomen mede dankzij een subsidie van de gemeente Bergh. Hiervoor was veel politiek trekwerk nodig. In dezelfde raadsvergadering waarin het besluit om subsidie te geven werd goedgekeurd, werd de bestaande regeling ingetrokken. De officiële opening van het Kelrehuus werd door een afvaardiging van het bestuur bijgewoond. Gerard Klaassen werd gehuldigd omdat hij 12,5 jaar in het eerste elftal speelde.
 
Clubblad de Tolk zorgde er voor dat in de herfstvakantie van seizoen1984-1985 de toenmalige keeper van Sp. Enschede Theo Snelders en Graafschapspeler Jerry Cooke een trainingsmiddag voor de jeugd verzorgden. Trainer Armin Junga had van Kilder 1 een aardig team weten te smeden maar door een nederlaag in Zeddam in de laatste wedstdrijd ging de kampioenstitel aan Kilder voorbij. G.W.V.V. werd kampioen met slechts één punt voorsprong op Kilder 1. In het seizoen 1985-1986 was er voor Kilder 1 was weer slechts een tweede plaats weggelegd dit maal met 5 punten achterstand op Angerlo Vooruit.
 
In het seizoen 1986-1987 bracht Kilder voor het eerst in haar bestaan 7 seniorenteams op de been. Ondanks de voorbereiding aan de Boskant verloor Kilder de wedstrijd tegen Loil en moest met 1 punt achterstand met een 2de plaats genoegen nemen. Dat Kilder 1 inmiddels een sterk elftal had bleek uit de resultaten die werden bereikt in de strijd om de G.V.B.- beker. In Angerlo werd in de finale Sportclub Ambon met 4-1 geklopt en kon voorzitter Miedema de prachtige zilveren wisselbeker overhandigen aan aanvoerder Herman Geurts. De selectie organiseerde tijdens de winterstop een bingo-avond waarvan de opbrengst naar het Foster Parentsplan ging.
 
Seizoen 1987-1988. Wat in de 3 voorgaande seizoenen niet lukte, lukte nu wel. In de voorlaatste wedstrijd in Herwen tegen Carvium werd met 5-1 gewonnen en werd de kampioenstitel behaald. Volgens verslaggeefster Susan Wiendels van de Gelderlander werden in die wedstrijd 40 "wereldgoals" gescoord door John en Marcel Lucassen. Frank van Engen was volgens haar een voortdurende plaag voor de achterhoede van Carvium.
 
Volgens het draaiboek werden om kwart over 4 de kerkklokken geluid. Er volgde na terugkeer een rondgang door het dorp. De beide St. Jannen (muziek en schutterij) zorgden voor een vendelhulde. Na 39 jaar viel er voor Kilder 1 eindelijk een kampioensfeest te vieren.
 
Een spandoek :"Eindelijk verlost uit 2c", sprak boekdelen. Er was die avond een instuif bij Teunissen en op 28 mei volgde de receptie bij Olde Beth. Dit succes werkte ook door bij de vrijwilligers die zorgden dat er stenen dug-outs kwamen en dat er bestrating kwam voor het clubgebouw. Ook kwam er een prachtige entree-poort in voetbalstijl. In de Tolk werd ruimschoots aandacht besteed aan het behaalde kampioenschap. Er werden in juni tegelijkertijd twee nummers uitgebracht vol foto's en wetenswaardigheden. Alle spelers afzonderlijk kwamen in beeld.
 
Seizoen 1988-1989. Nadat sportieve successen van het 1e team de laatste 40 jaar bijzonder schaars waren, kon het nu niet op. Opnieuw kon de kampioensvlag in top. In Zevenaar werd S.D.Z.Z. met 6-1 verslagen en werd de overgang naar de hoofdklasse bereikt.
 
Op 30 juni was de officiële receptie in zaal Teunissen. Na afloop van het eerste deel werd met een maaltijd afscheid genomen van Koos Keurntjes die in 4 jaar tijds zo veel successen met Kilder 1 had behaald: 2 x de Afdelingsbeker en 3 x kampioen.
 
In seizoen 1990-1991 was Kilder 1 ingedeeld in de 4e klasse D van de K.N.V.B. Trainer Scholten moest proberen de  succesreeks van zijn voorganger voort te zetten. Halverwege de competitie bezette Kilder samen met Westervoort de eerste plaats met 17 punten. Na 21 wedstrijden was dat onveranderd zij het, dat het puntentotaal inmiddels 32 bedroeg. De laatste wedstrijd van beide teams kon de beslissing brengen. Kilder won de uitwedstrijd tegen Silvolde gemakkelijk met 4-1. Westervoort had met no. 3 G.S.V. meer moeite maar won met 2-1. Westervoort had een beter doelsaldo nl. + 10; dit leverde geen kampioenschap op. Een beslissingswedstrijd werd gespeeld in Nieuw-Dijk bij Sprinkhanen op 12 mei voor drie duizend toeschouwers. Een ambiance om nooit te vergeten…
 
Gastheer Sprinkhanen had alles keurig geregeld. Na verlenging bleef het 0-0 zodat op zaterdag 18 mei Kilder en Westervoort opnieuw te gast waren bij Sprinkhanen. Met rust stond Kilder op 2-1, maar in de tweede helft trok Westervoort aan het langste eind. Met 4-2 werd Kilder geklopt en was het  kampioenschap voor Westervoort een feit. Kilder had de 3e periode titel nog op zak. Op 20 mei werd Kilder-Sp. Rijnland 5-2. Drie dagen later bleef V.V.O. -Kilder met 0-0 onbeslist, zodat Kilder via een beter doelgemiddelde algeheel periodekampioen werd in de 4e klasse D. Na overleg werd het terrein van Varsseveld goed genoeg bevonden om dit duel uit te vechten. Na een eindstand van 0-0, werd de stand na verlenging 1-1. Op 2 juni bonden beide teams opnieuw de strijd aan. En werd het technisch betere Haaksbergen aan de zegekar gebonden met een 2-0 overwinning. De vierde achtereenvolgende promotie was hiermee een feit, een droom van Kilder was verwezenlijkt.  
 
Kilder speelt het seizoen 1991-1992 in de 3e klasse C. Als lelijk eendje van deze klasse  startte Kilder het seizoen. Maar in de seizoensouverture werd direct DCS uit Zevenaar met 2-1 verslagen. Kilder is een tegenstander om voor uit te kijken. Met een fantastische vierde plaats en het op een haartje na missen van een plek voor de na-competitie werd het seizoen afgesloten. Seizoen 1992-1993 was Jaques Cleeren uit Zevenaar. Dit seizoen toont Kilder met aantrekkelijk voetbal aan dat het geen eendagsvlieg is en weet wederom hoge ogen te gooien. Met een vijfde plek afgesloten en afscheid genomen van trainer Theo Scholten.
 
De opvolger van Theo Scholten in het seizoen 1993-1994 is Jaques Cleeren uit Zevenaar met verzorgt voetbal probeert Jaques Cleeren Kilder als voetbalbolwerk op de kaart te zetten en een stabiele 3e klasser te worden. Maar helaas valt het zwaard van Damocles voor Kilder, door een waslijst aan blessures en schorsingen weet Kilder zich het hoofd niet boven water te houden in 3e klasse C, in een dramatische laatste wedstrijd tegen hekkesluiter Hercules weet Kilder het net niet te vinden en degradeert naar de 4e klasse D.
 
In het seizoen 1994-1995 wordt er in de 4e klasse D een nieuwe start gemaakt. Kilder laat zien dat het zich met de top kan meten. Alleen Erica blijkt dit seizoen een maatje te groot, het hoogst haalbare is een nacompetitie plaats. Via de nacompetitie weet Kilder wederom promotie te bewerkstelligen naar de 3e klasse C. Trainer Jaques Cleeren neemt met een kleine prijs afscheid van Kilder en wordt opgevolgt door Ronald Hermsen uit Beek.
 
Seizoen 1995-1996 de nieuwe trainer Ronald Hermsen kan Kilder direct aan de bak, de 3e klasse C is sterker dan ooit. Kilder gokt dit seizoen op een plek in de middenmoot maar kan zelfs dit niet waar maken. Met een een na laatste plaats kan Kilder de omgekeerde richting zoeken naar de 4e klasse D. Deze stap naar de 4e klasse zal het eind betekenen aan het 3e klasse avontuur van Kilder. Sv Kilder ontwikkeld zich als stabiele 4e klasser en sluit de opvolgende seizoenen 1996/1997 en 1997/1998 af met een respectievelijke 4e en 5e plek in de competitie, voor een vereniging van de grote van sv Kilder een prima resultaat. De voetballende gemeenschap heeft in deze periode toch enkele klappen te verwerken, in 1996 overlijdt clubman Harrie Meijer die vele functies binnen de vereniging heeft bekleedt en in 1997 overlijdt oud voorzitter Chris Derksen.
 
Na het vertrek van trainer Ronald Hermsen weet Kilder in de persoon van Guus van Mourik uit Velp een nieuwe trainer voor het seizoen 1998/1999  te strikken. De Kilder selectie heeft dit jaar een aderlating moeten ondergaan. Frank van Engen moet vanwege een ernstige knie blessure een punt zetten achter zijn voetbalcarrière en Marcel Lucassen vertrekt naar Pax uit Hengelo om zijn geluk nog eenmaal op een hoger niveau te zoeken. Frank geeft aan, mede vanwege zijn beroepsmatige achtergrond, om als verzorger van Kilder te willen optreden. Met de komst van enkele nieuwe spelers en de doorstroming van jeugd in combinatie met de bestaande basis heeft Kilder voor dat jaar een redelijke selectie. Het seizoen wordt met een 6e plaats afgesloten. Trainer van Mourik geeft tegen het eind van het seizoen te kennen zijn contract als trainer met sv Kilder niet meer te willen verlengen. Het bestuur van sv Kilder weet in de persoon van Jan van de Wouw een geschikte opvolger te vinden.
 
Met de komst van Jan van de Wouw in het seizoen 1999/2000 staat ook het vertrek van Roger Lucassen naar Pax uit Hengelo en maakt Marcel Lucassen de omgekeerde richting.  Dit seizoen maakt Kilder haar reputatie als stabiele middenmoter helemaal waar en eindigt op de 6e plaats. Het opvolgende seizoen 2000/2001 wordt afgesloten met een 7e plek. Jan van Wouw vertrekt en Kilder weet een zeer ambitieuze trainer te strikken.
 
Maarten Wolventang gaat het met Kilder proberen in het seizoen 2001/2002. Met de komst van van de ambitieuze Wolventang geeft Roger Lucassen te kennen terug te keren bij de sv Kilder. Marcel Golstein vergezeld vriend Roger naar de dorpsclub! Na een dramatische start en een plek onderin de 4e klasse D geeft Maarten Wolventang met de winterstop aan dat zijn ambities hoger liggen dan een plek onderin de 4e klas. Hij vraagt het bestuur om op zoek te gaan naar een nieuwe trainer. Na de winterstop hervindt Kilder zich helemaal weer en laat zien dat in de 4e klas op het juiste niveau speelt. Het seizoen wordt afgesloten met een 3e plaats en een plek in de nacompetitie. Helaas geen promotie maar wel een prestatie van formaat!
 
In de persoon van Rein van de Heuvel vindt Kilder in haar ogen de geschikte opvolger voor Maarten Wolventang. Van de Heuvel is oud prof en heeft in het nederlands elftal in de zaal gespeeld. Genoeg voetballende bagage om er mooi seizoen van te maken. Het seizoen 2002/2003 begint dan ook voortvarend, maar al in de eerste helft van het seizoen komt de kentering erin. Door persoonlijke omstandigheden kan Rein van de Heuvel trainerschap in Kilder niet meer voortzetten en zit de vereniging voor een groot probleem. In de persoon van oud keeper Tonnie Berendsen wordt een ad interim trainer gevonden die Kilder, zoals vertrouwd, op een plaats in de middenmoot door het seizoen loodst. De zesde plek is dit seizoen het maximaal haalbare en er moet naarstig op zoek worden gegaan naar een nieuwe trainer. De vereniging krijgt een dreun te verduren met het overlijden op 30 juni van dit jaar van Freddy Borkus, Freddy een graag gezien lid van sv Kilder overlijdt op 34-jarige leefdtijd na een noodlottig ongeval.
 
Bob Hartemink wordt door de technische commissie en het bestuur gekozen als nieuwe trainer voor het seizoen 2003/2004. De zeer ervaren en als clubman bekend staande Hartemink ziet een avontuur bij sv Kilder wel zitten.  Na een voortreffelijke voorbereiding begon Kilder aan de competitie, die al boven verwachting begon. Verrassender werd het vervolg van het seizoen op het moment dat Kilder in de uitwedstrijd tegen MvR beslag wist te leggen op de tweede periode. De eerste prijs van het seizoen was binnen en Kilder streed volop mee voor de titel in de 4e klasse D. Maar na enkele ongelukkige verliespartijen en de laatste wedstrijden met het zicht op de nacompetitie op de handrem spelen, was het resultaat een vierde plek en het zicht op de titel verkeken. Kilder kon zich gaan opmaken voor de nacompetitie. Na enkele scherpe trainingen en mentale prikkelingen van trainer Hartemink stond als eerste tegenstander stond Gendringen op het programma. In een wat hectische wedstrijd in Gendringen werd de thuisspelende ploeg door doelpunten van Marcel Lucassen en Roger Lucassen  met 1-3 op zij gezet. Het eerste resultaat was er, de return in Kilder was nog niet zonder gevaar. Gendringen gooide in het duel in Kilder alles op de aanval om maar enigszins de marge te verkleinen. Door goed verdedigend werk en enkele reddingen van doelman Emiel Stienezen wist Kilder door een doelpunt van Barrie Span de wedstrijd met 1-0 naar zich toe te trekken. Kilder was op basis van het resultaat een ronde verder. De nummer 10 van de derde klasse C stond Kilder te wachten namelijk: SDZZ uit Zevenaar. Na een 2-2 gelijkspel op een zeer slecht veld in Zevenaar waarin Kilder veel meer verdient had, werd tegenstander SDZZ drie dagen later in Kilder verwacht voor de return. De wedstrijd in Kilder begon hectisch en na wat kansen voor Kilder eindigde de wedstrijd in 0-0. Penalty’s moesten de beslissing brengen. SDZZ begon als eerste aan de strafschoppenserie en wist direct deze niet e verzilveren. Nadat alle resterende spelers het net wel wisten te vinden was het Kilder dat aan het langste eind trok en een ronde verder was. De finale van de nacompetitie was bereikt! Op 30 mei 2004 was Concordia uit Wehl de tegenstander. Op het goed gevulde neutrale terein van vv Doetinchem trad sv Kilder tegen rivaal Concordia uit Wehl. Na enkele kansen over en weer werd er met een 0-0 stand de rust in gegaan. In de tweede helft wisten Roger en Marcel Lucassen het net wel te vinden de 2-0 overwinning was een feit! Kilder speelt seizoen 2004/2005 in de 3e klasse C ten koste van Concordia Wehl.
 
Het seizoen 2004/2005 begint Kilder onder leiding van trainer Hartemink aan het avontuur in de derde klasse C. Tussen het merendeel Liemerse en Achterhoekse grootmachten moet Kilder zich proberen het hoofd boven water te houden. Hoewel het aanstekelijke enthousiasme van trainer Hartemink de spelers nog hoop geeft, moet aan het einde van het seizoen de conclusie getrokken worden dat de derde klasse een maatje te groot is voor Kilder. Met alleen nog Angerlo onder zich moet Kilder genoegen nemen met een voorlaatste plaats. De degradatie naar de “vertrouwde 4e klasse D” is een feit.
 
Dat een degradatie maar betrekkelijk is merkt de vereniging in februari van dat jaar. Op 15 februari overlijdt oud-voorzitter Johan van Engen aan een hartaanval. Een zwarte bladzijde in de historie van sv Kilder.
 
In het seizoen 2005/2006 waren de verwachtingen bij de trainer, spelers en supporters hoog. Marcel Lucassen gaf aan te stoppen om zich te concentreren op zijn trainerscarrière en Roger Lucassen gaf aan lager te willen spelen. Emiel Stienezen en Ap de Swart gaven aan dat ze aan het eind van het seizoen stoppen bij kilder 1. Trainer Hartemink zal moeten bouwen aan een nieuw elftal. Na de degradatie zou Kilder laten zien dat het bij de top van de 4e klasse D mee kon. Maar niets was minder waar, door het vertrek van Marcel en Roger vertrokken direct twee doelpuntenmakers die niet direct te vervangen zijn.  Op karakter wist Kilder zich op het nippertje met een tiende plaats te handhaven in de 4e klasse D.
 
Na het echec van seizoen 2005/2006 zette trainer Hartemink direct de puntjes op de “i” voor het seizoen 2006/2007. Met een terugkeer van Robert Nijland op het oude nest stond en kon Kilder met gedegen team de competitie beginnen. Het resultaat was een mooie zesde plek. Bob Hartemink kon met een gerust hart afscheid nemen van Kilder, er stond weer een gedegen team dat een aantal jaren mee kan. Als opvolger van Bob Hartemink werd in de persoon Dennis Seesink de meest geschikte kandidaat gevonden. Nog voor het seizoen begon werd de vereniging opgeschrikt door het overlijden op 8 juni van oud-bestuurslid en verenigingsman Kok Majoor. Met het aanbreken van de winterstop kreeg de vereniging de volgende klap te verwerken. Supporter en voorzitter van de supportersvereniging Joop van Hummel overlijdt op 6 februari. Het seizoen 2007/2008 werd met een achtste plaats beëindigt, maar dat is gezien deze gebeurtenissen een formaliteit.
 
Het seizoen 2008/2009 zou een oogstjaar voor Kilder moeten worden. Maar door enkele ongelukkige nederlagen staat het team op de vooravond tegen de uitwedstrijd tegen Concordia uit Wehl onderaan. Met een 0-4 overwinning op Concordia (de latere kampioen) word het tij gekeerd en weet Kilder met een achtste plek het seizoen af te sluiten. Trainer Dennis Seesink kondigt zijn vertrek aan en neemt routinier Martijn Lucassen afscheid van Kilder 1. Voor het seizoen 2009/2010 heeft Piet van der Minnen uit Rheden zijn jawoord gegeven om het eerste elftal onder zijn hoede te nemen. Met een uitstekende reeks wedstrijden nestelt Kilder zich direct bovenin het klassement. Na de winterstop is er zelfs nog sprake van dat Kilder strijdt voor het kampioenschap, maar na enkele ongelukkige nederlagen eindigt het seizoen voor Kilder op een zeer respectabele zevende plek. Piet van der Minnen neemt evenals Mark van Schriek afscheid van sv Kilder. In het negentigste jubileum jaar 2010/2011 is Gerben Matser de trainer van Kilder 1. Op de ledenvergadering aan het einde van het seizoen geeft Theo Fielt aan na 40 jaar te stoppen met zijn bestuurlijke activiteiten. Theo krijgt een cadeau namens de hele vereniging als aandenken en wordt voor zijn betrokkenheid bij sv Kilder koninklijk onderscheiden. In de schaduw van Theo nemen ook voorzitter Gerard van Hal en mede bestuurslid John Nas afscheid als bestuurslid van sv Kilder.
 
Na het fantastische jubileum jaar wordt in het seizoen 2010/2011 Theo Kock door de vergadering als voorzitter gekozen, na het stoppen van Gerard van Hal heeft sv Kilder wederom een voorzitter met een blauw wit hart. Na het aantreden van Theo als voorzitter wordt als eerste de bestaande websites van de jeugd en van de senioren geïntegreerd tot 1 website. Deze website voor de vereniging wordt gerealiseerd door Rudi Nibbeling zodat alle informatie van de vereniging voor jeugd en senioren op een website te vinden is. De tolk verschijnt vanaf dit jaar in een ander jasje volledig in kleur er wordt afscheid genomen van de oude Tolk die in deze hoedanigheid 34 jaar heeft bestaan. Met het ter ziele gaan van de oude Tolk, wordt er tevens afscheid genomen van de oude omslag die door een bekende van onze voorzitter Theo Kock is verzorgt: Gerard Kattenbeld. Helaas wordt er dit seizoen wederom afscheid genomen van een aantal oude getrouwen: Theo Krus als bestuurslid, Louis Versteeg en Jos Peters als respectievelijk trainer en leider van Kilder 2, Paul Hermsen als leider van Kilder 1 en Sander Lucassen. Met het afscheid van Sander wordt er een punt gezet achter een jarenlange traditie die in 1957 zijn begin vondt toen Bennie Lucassen, nu 70 jaar, zijn opwachting maakte in Kilder 1. Zijn broers Harrie en Wim Lucassen volgden al snel. Het voetballen zat in de genen, want ook hun zoons Marcel, John, Sander, Martijn en Roger waren begenadigd met veel talent. Marcel en Roger Lucassen droegen zelfs nog enige tijd het shirt van De Graafschap. Zo ging het jaar in, jaar uit. Altijd was er wel een Lucassen te vinden in het blauw-witte shirt van de sv Kilder te vinden. Dit jaar, de laatste Lucassen in het eerste, Sander die het vanwege zijn leeftijd het voor gezien hield en besloot lager te gaan voetballen zet op deze manier een punt achter een traditie in Kilder 1 die met veel succes gepaard ging.
 
Het eerste jaar onder de voorzitter Kock wordt meteen anders ingeslagen. In het seizoen 2011/2012 komt prins Jurgen (Span) komt met zijn gevolg een bezoek brengen aan de kantine, wat een geweldig succes blijkt te zijn. De dames geven deze avond op een verrassende wijze akte de presence door uitdagend gekleed prins Jurgen het hoofd op hol te brengen. Voorzitter Theo Kock verliest deze vond een weddenschap van prins Jurgen met penalty schieten en dient deze weddenschap durende het jaar te vergelden door een avond als barkeeper te fungeren. Het eerste elftal weet op het nippertje directe degradatie te ontlopen en speelt nacompetitie, maar na de promotie / degradatie wedstrijden tegen Sprinkhanen degradeert het eerste elftal. Na een periode van 24 jaar wordt er afscheid genomen van de vierde klas KNVB. De dames worden dit jaar glansrijk kampioen door in een directe confrontatie concurent DVC uit de Didam te verslaan, de B1 wordt evenals de dames kampioen. Het vierde elftal kan evenals het eerste elftal niet aan het degradatie spook ontsnappen. Gerben Matser neemt afscheid als trainer van Kilder 1 en wordt opgevolgd door Wilhard Knipscheer uit Doetinchem. Ook in het seizoen 2011/2012 moet Kilder afscheid nemen van twee oer-supporters, Harrie Lucassen en erelid Alwies Overgoor overlijden op respectievelijk 66- en 88-jarige leeftijd.
 
De degradatie naar de vijfde klas, in seizoen 2011/2012 was voor Kilder een harde klap. Voor trainer Wilhard Knipscheer lag er de schone taak om er in seizoen 2012/2013 een elftal van te smeden en het vlaggenschip van Kilder zo snel mogelijk terug te brengen naar de vierde klas. De KNVB besloot om vanaf dit seizoen de laagste, zesde klasse, op te heffen voor standaard teams. Zodoende onstaat er een uiterst gunstige promotieregeling voor Kilder om de stap naar de vierde klas te maken. De nummers 1 tot en met 3 promoveren rechtstreeks, de plekken eronder kunnen gebruik maken van de overgenomen periode titels! De hooggespannen verwachting die er voor het begin van het seizoen was, zowel bij supporters als bij de lokale pers werd in het begin van het seizoen niet waar gemaakt. Na enkele ongelukkige verliespartijen in het begin van de competitie en hoofdzakelijk gelijke spelen moest Kilder in de winterstop genoegen nemen met een plek onder de middenmoot. Na de winterstop had trainer Knipscheer zijn elftal waar hij het wilde hebben. Er stond weer een eenheid op het veld die met vlagen goed voetbal liet zien, met een 2-0 overwinning op ’t Loo en een 1-0 overwinning op de latere kampioen Westervoort werd de eerste stap naar een plek omhoog ingezet. Met een mooie eindsprint in de derde periode werd tevens ook deze veiliggesteld, Kilder heeft zich verzekerd van een plek in de nacompetitie. Met een 3-0 overwinning op Socii en een 3-0 nederlaag tegen hekkensluiter Rijnland, waar een groot deel van de hoofdmacht gespaard werd voor de nacompetitie, sloot Kilder het seizoen af. Kilder maakte zich op voor de na-competitie... In een tweestrijd tegen Dierense boys moest uitgemaakt worden wie er volgend jaar in de vierde klas zou voetballen. Kilder startte de eerste wedstrijd uitstekend, thuis werd Dierense boys met 3-1 verslagen en dacht Kilder de uitwedstrijd de klus te klaren. Maar dat viel heel anders uit. Dierense boys startte ontketend en wist Kilder, dat vergat te voetballen, het vuur na aan de schenen te leggen. Vlak voor rust wist Dierense boys de 1-0 en een kwartier voor tijd poetste de ploeg de in Kilder opgelopen achterstand weg door de 2-0 aan te tekenen en kwam de promotie voor Dierense boys erg dicht bij. Ondertussen had Peter van Dillen van Kilder een directe rode kaart gehad voor een overtreding. Doordat een speler van Dierense boys, te agressief verhaal ging halen bij Van Dillen, kreeg ook hij rood. De verlenging begon dus met tien tegen tien en dat was niet in het voordeel van Dierense Boys, die er conditioneel doorheen leken te zitten. Kilder had daar beduidend minder last van.
In de tiende minuut van de verlenging kwam Kilder op 2-1 via een strafschop. Mark van Dillen werd vastgehouden binnen de beroemde lijnen en de geroutineerde aanvaller ging gewillig naar het gras. De toegekende strafschop schoot hij zelf binnen. Dierense Boys kwam die klap niet meer te boven en zag Mark van Dillen kort voor tijd ook nog de 2-2 inkoppen. De promotie was een feit, Kilder mag zich na een jaar in de vijfde klas vertoefd te hebben, weer vierde klasser noemen! De festiviteiten konden beginnen, een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van sv Kilder, dat geen enkel team zag degraderen. Kilder twee wist zich wederom te handhaven in de derde klasse reserves, wat een prestatie op zich is, alleen zal opzoek moeten naar een nieuwe trainer. Trainer/coach Andre Schel kan volgend jaar niet voldoende tijd vrij maken om de tweede garnituur van sv Kilder te begeleiden en te trainen. Roger Lucassen, speler van het gouden Kilder, heeft te kennen gegeven de voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. Blessureleed heeft hem ertoe doen besluiten niet meer wekelijks op het voetbalveld te staan. Hij zal een enkele keer als de nood aan de man is, de kicksen uit het vet halen…
 
Het debuut in de vierde klasse was voor Kilder 1 in het seizoen 2013/2014 er eentje waaraan men even moest wennen. Het vlaggenschip van SV. Kilder staat er om bekend dat ze het elk jaar weer voor elkaar krijgen dat de supporters en ook de neutrale toeschouwers zich tot de allerlaatste seconde van de competitie niet hoeven te vervelen! Kilder begon het seizoen sterk met gelijke spelen tegen sterke tegenstanders als Keijenburgse Boys en Angerlo. Na twee gelijke spelen en vier nederlagen op rij werden er de eerste drie punten op 3 november gepakt tegen Sprinkhanen uit Nieuw Dijk. Daarna kwam Kilder in een lange dip terecht en daalde al snel richting de kelder van de 4e klasse. Toch bleven de mannen en begeleiding positief en werd er na de winterstop een redelijke serie wedstrijden neer gezet wat dan ook leidde tot de broodnodige punten. Toch viel Kilder de laatste wedstrijden van de competitie terug zodat het handhaven via de nacompetitie het hoogst haalbare bleek. Dat dit nog niet vanzelfsprekend was bleek in de laatste 2 duels van de reguliere competitie. Met een voorsprong van 5 punten op nummer laatst Stokkum had Kilder de steun van s.v. Loil nodig om niet rechtstreeks te degraderen. Toch bleven wederom alle jongens hun beste beentje voor zetten tijdens trainingen en werd er ontspannen toe gewerkt richting de tweeluik om promotie/degradatie tegen NVC uit Netterden.
De tweeluik tegen NVC werd afgetrapt in Kilder. Kilder begon deze wedstrijd zeer sterk en liet NVC zien dat er wel degelijk verschil is tussen 4e en 5e klasse niveau. Het was dan ook Kilder dat de beste mogelijkheden kregen om op voorsprong te komen. Maar de bal wilde nog niet binnen vallen. Toch kwam Kilder na een kwartier spelen op voorsprong. De NVC doelman schatte een bal aan de zijkant van het stafschop gebied verkeerd in, en in plaats van de bal weg te stompen beukte de keeper Mark van Dillen tegen de grasmat. Dit moest hij bekopen met een terechte rode kaart en een strafschop. Mark van Dillen benutte de strafschop en zo was de eerste stap gezet! Tien minuten na de rode kaart voor de keeper moest NVC zelfs verder met 9 man doordat de doorgebroken Jordi te Kaat onderuit werd gegleden… Kilder kwam zodoende heel erg veel in balbezit en dat was in het begin nog wat onwennig. Kilder wist voor rust helaas het doel niet meer te vinden…
Na de pauze was de opdracht om geduldig te blijven spelen en te proberen dat de wedstrijd in Netterden een formaliteit zou zijn. Een doelpunten verschil van minimaal 3 was dan ook de opdracht! Kilder bleef geduldig en kwam ook verdiend op een 2-0 en 3-0 voorsprong door Mark van Dillen die een panklare bal van Jordi simpel kon binnenknikken en door Stephan Cijs die allert reageerde op een doorschietende bal en die prima binnenschoot! De wedstrijd leek  gespeeld en Kilder ging op zoek naar de 4-0. Maar doordat het te rommelig werd en te snel de diepte werd gezocht kon Kilder de belangrijke 4-0 niet op het scorebord krijgen. Kilder liet NVC zelfs nog in leven doordat NVC 5 minuten voor tijd nog op enigsinds gelukkige wijze de 3-1 achter Danny wist te prikken! De tweede en beslissende wedstrijd in Netterden begon Kilder met een 3-1 voorsprong op zak! Kilder ging deze wedstrijd met vertrouwen tegemoet en dat straalde de ploeg ook uit in het eerste half uur! Na 5 minuten spelen werd een doelpunt van Robin Hietkamp helaas afgekeurd wegens (terecht) buitenspel. Kilder bleef vol gaan en zag 2 minuten later alsnog de 1-0 voorsprong op het (niet aanwezige) scorebord verschijnen. Tom Krus knikte een cornerbal achter de goalie van NVC. Kilder wilde meer en gaf NVC geen tijd om op adem te komen en bleef vol op de aanval spelen. Mark van Dillen had tot 2 maal toe de 2-0 op zijn schoen maar wist helaas de belangrijke 2-0 niet binnen te schieten.  Niet veel later kwam NVC door een makkelijk gegeven penalty op gelijke hoogte… Dit leidde, ondanks de ‘voorsprong’ tot paniek bij Kilder!  NVC rook bloed en drong Kilder wat verder terug. Helaas voor Kilder kwam NVC zelfs op voorsprong… Een hoge bal werd via de schouder van een NVC speler achter Danny gewerkt! Kilder besefte na de pauze dat ze op de juiste momenten rust in de ploeg moest houden en pakte de draad van het eerste half uur weer op. Kilder drong NVC terug en wist enkele goede kansen te creëren. Toch had Kilder een beetje hulp nodig van de keeper van NVC om de marge weer terug te brengen naar 2 doelpunten. De keeper liet een cornerbal los en Mark van Dillen prikte de bal binnen! Toch moest Kilder nog even wachten met juichen omdat de scheidsrechter tot ieders verbazing de goal afkeurde. De onafhankelijke grensrechter had gelukkig beter zicht op de situatie en fluisterde de leidsman dan ook toe dat het een zuiver doelpunt was! Kilder kon opgelucht adem halen en probeerde de de laatste 25 minuten ook de wedstrijd uit te spelen. Helaas was dit niet van lange duur want 15 minuten voor tijd kwam NVC op een 3-2 voorsprong. Een hoge bal in de zestien meter werd een lastige prooi voor doelman Danny Karsten waarvan de spits van NVC wist te profiteren. Daarna zette NVC nog aan om een gelijkspel in doelpunten te forceren. Maar de mannen uit Netterden waren niet bij machte om voetballend in het doel van Kilder te komen. Toen Kilder van de schrik was bekomen kreeg het zelf nog kansen om het definitief te beslissen. Dit gebeurde niet meer en zo hield Kilder met 1 doelpunt verschil NVC in de 5e klasse en zichzelf in de vierde klasse. Wilhard Knipscheer vertrekt als trainer, van sv Kilder hij volgt Huub van Laarschot op die als interim trainer gepromoveerd is met VIOD naar de tweede klas, Huub van Laarschot daarintegen volgt de omgekeerde weg wordt de nieuwe trainer van Kilder 1. Mike Clephas is bereid gevonden trainer van Kilder 2 worden, Hij volgt Ap de Swart op die halverwege het seizoen het stokje van Paul Hermsen heeft overgenomen. Chantal Gerritsen heeft met Kilder overeenstemming bereikt om haar contract als trainster van de Dames 1 met een jaar te verlengen. Kilder heeft toestemming en subsidie gekregen van de gemeente Montferland voor de bouw van twee nieuwe kleedlokalen, de oude lokalen die in het verleden aan het voormalige Bergsche Boys toebehoorden waren in dergelijke staat dat renoveren niet meer mogelijk bleek!
 
Wat het komende seizoen zal brengen zal niemand nog kunnen voorspellen, want niets is zeker in het voetbal, zeker niet in Kilder…
 
Sv Kilder, saamhorigheid, kameraadschap, daadkracht en inzet. De ingrediënten die Kilder gemaakt heeft tot de vereniging die het nu is! 
 
Kilder, 2014
 
Theo Kock & Ap de Swart.
tolk